Background Image

Porady online

Kancelaria Adwokacka oferuje również usługę prawną on-line, która polega w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opini prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego i przesłaniu do klienta drogą mailową.

W celu uzyskania porady prawnej on-line należy:
1. Przesłać do Kancelarii wiadomość e-mail, zawierającą pytanie wraz z opisem problemu prawnego na adres jan@ozolin.pl .
2. Oczekiwać wiadomości zwrotnej wraz informacją o wysokości wynagrodzenia za zleconą usługę i terminie jej realizacji.
3. Po zaakceptowaniu przez Państwa ceny porady, należy dokonać wpłaty honorarium na rachunek bankowy wskazany w wiadomości
4. Oczekiwać na odpowiedź na przedstawione pytanie we wskazanym przez Kancelarię terminie.
5. Po wykonaniu usługi, faktura VAT zostanie przesłana do Państwa pocztą pod wskazany w wiadomości adres.W przypadku, gdy pytanie dotyczyć będzie problemu prawnego, którego rozwiązanie będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych dokumentów albo informacji, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili wykonania niezbędnych czynności przez Klienta.